top of page
חיפוש

נוכחת בתנועה ~

אתמול הייתי עצבנית וכאובה והיום קמתי בריאה ושמחה.


זה פשוט לא יאמן איך ברגע הכל משתנה, כל מה שחשבתי אתמול כבר לא קיים וכל מה שאני חושבת עכשיו יחלוף מעצמו.


עצב שמחה כאב זה לא משנה מה ההגדרה הכל מתחלף ומשתנה ואני לומדת להיות נוכחת בתנועה ~コメント


bottom of page