top of page
חיפוש

תודה לכל מי שקם היום בבוקר ובחר לחיות

תודה לכל מי שקם היום בבוקר ובחר לחיות

תודה לכל מי שקשה לו ובכל זאת מתמודד

לכל מי שהתעורר

לכל מי שרוצה להמשיך לישון

לכל מי שטעה וממשיך לחפש את הצדק

לכל מי שמאמין בשינוי

לכל מי שחושב אחרת

תודה לכל מי שכועס ומסכים להרגיש

תודה לכל מי שדואג לאחר

תודה לכל מי שמאמין בעצמו

ולכל מי שאיבד את האמונה

תודה לכל הקולות

כולנו חשובים באותה מידה

לוקחים חלק באי סדר

ויוצרים מהפכה.


Commentaires


bottom of page