top of page
חיפוש

הכל קורה בזכות ~

בזכות השחור רואים את הלבן בזכות הסוף מבקשים התחלה בזכות הרע מבחינים בטוב בזכות הפחד מרגישים אהבה בזכות העבר מרכיבים את העתיד בזכות המוות בוחרים בחיים. ~ אין דבר לעצמו הכל קורה בזכות שנמצא את הזכות ונחיה בשלום עם השלם.

Comments


bottom of page