top of page
חיפוש

השלם מתקבל בהשלמה ~

אנחנו יצורים כלכך רגישים, מורכבים מאינסוף נקודות שאספנו במהלך החיים. כשמחברים בין כל הנקודות, מתגלה החשיבות של כל נקודה כי בזכותה התקדמנו לצעד הבא. התמונה מתחילה להיות ברורה והשלם מתקבל בהשלמה. ~
Comments


bottom of page