top of page
חיפוש

מחזוריות ~

בכל דבר בטבע יש ביטוי של מחזוריות תופעות שמתרחשות בכל פרק זמן קבוע, ללא התחלה וללא סוף. כמו בטבע, גם בגוף. אני זכיתי להיוולד בגוף של אישה ולחיות את מחזור הפוריות. הגוף הנשי מלא בידע ותבונה התהליכים קורים מעצמם ולי נשאר רק לחוות ~ הכאבים מבקשים ממני לתת תשומת לב לגוף האטת הקצב מלמדת אותי הקשבה שינויים פיזים ונפשיים שגורמים לי ללמוד את עצמי דרך התבוננות במי שאני. כשאני נעה עם המחזור בטבעיות התופעות חוזרות על עצמן ומאפשרות לי להשתפר להבדיל בין הפיזי לנפשי לבודד את התגובה מהכאב וככל שאני מעמיקה מתגלה לי חופש בחירה אפשרות לבחור מי אני בתוך במעגל שלם שמתמלא ומתרוקן ולהודות על החושך והאור שבזכותם אני בתנועה חיה ובריאה ~
Comentários


bottom of page