top of page
חיפוש

מילים ~

אני אוהבת מילים. אני ממש ממש אוהבת מילים. אחד מהתחביבים העיקריים שלי זה למצוא את המילה שמסבירה את הכוונה שלי בצורה הכי ברורה. אני מאמינה שהמילים שאני בוחרת להגיד, לעולם ולעצמי, הן הדרך שבה אני מפרשת ובוראת את המציאות שלי. בתוך כל השפע האינסופי של המילים יש 3 מילים שמאתגרות אותי ~ צריך אמור ונהוג הן נמצאות בכל מקום, מנסות לכוון אותי לטוב ולגרום לי להימנע מהרע דרך סיפור שכבר קרה. הן מעכבות אותי לטובה כי אני עוצרת לוודא אם אני באמת צריכה או שזה רק אמור להיות כי ככה אני רגילה. יש רגעים שכל הסיפורים מתחברים, לרוב אני מרגישה את זה ברווח שיש בין המילים. השקט מחזיר אותי לכוונה ומאפשר לי לברוא מציאות שעדיין לא הייתה.

Comments


bottom of page