top of page
ברכת הבית - 'בזה הבית תשרה אהבה'

עיצוב מקורי

חיתוך CNC

על עץ לבנה

קוטר 30 ס"מ

עובי 16 מ"מ

גימור בשמנים טבעיים
מגיע עם מתלה, מוכן לתלייה.

ברכת הבית ~

250.00 ₪מחיר

'בזה הבית תשרה אהבה'

עיצוב מקורי

חיתוך CNC

על עץ לבנה

קוטר 30 ס"מ

עובי 16 מ"מ

גימור בשמנים טבעיים

 

מגיע עם מתלה, מוכן לתלייה.

 

פה אפשר לקרוא את המחשבות שמאחורי ברכת הבית - בלוג